News

Planatus orientalis (çınar), Anadolu'nun endemik bir bitkisidir. Geleneksel Çin tıbbında, Uzak Doğu ülkelerinde ve İran'da yüzyıllardır tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Özellikle çınar yapraklarında bulunan flavonoidler, proantosiyanidin glikozitler, pentaaromatik triterpenoidler, tanen ve fitol türevleri ve kafeik asit, geleneksel tedavilerin başarılı bir şekilde kullanılmasında rol oynayan biyoaktif bileşenlerdir.

İbn Sina, diş ağrısı ve diz ağrısı için iltihap önleyici ve ağrı kesici olarak çınar yapraklarını önerir. Günümüzde çınar yaprakları İran'da bazı dermatolojik, gastrointestinal ve romatizmal rahatsızlıklar için geleneksel bir tedavi olarak kullanılmaktadır. Dioscorides, Ruhr yakınlarında çınar yaprağını önerdi. Kanser önleyici etkisi klinik çalışmalarda da kanıtlanmıştır. Antiseptik ve antimikrobiyal özellikleri çok güçlüdür. Bu anlamda çınar yapraklarından yapılan gargaralar hem antiseptik hem de aft şikayetlerinde başarıyla kullanılabilir.

Neden Planatus anadolu?

Bitkileri veya tohumlarını kaydederken veya patentlerken fenotipik ve genotipik özelliklere dayanır. Ancak bu yeterli değil. Bir bitkinin ekolojik florası, çevresel biyoçeşitliliği, allelopatik koşulları, toprak mikrobiyal florası ve özellikle toprak mineral içeriği, iklim ve çevre koşulları, yatay ve dikey geçişler o bitkinin takson kimyasını doğrudan etkiler.

...

Anadolu topraklarında bor yataklarının bulunduğu bölgelerde yetişen çınarlar, farklı glikozitlerin takson kimyası açısından "Orientalis"ten ayrılmaktadır ve "Anadolu" olarak adlandırılma hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen bölgelerden (bor mineral yatakları içeren) çınar yapraklarından elde edilen glikozitler hem analjezik etkiye sahiptir hem de "artroz" şikayetlerinde spesifik ve seçici olarak vücutta oluşan genel kireçlenmeleri önler.

Dikkat:
Yüksek tansiyonu olan hastalarda çınar yaprağının tek başına kullanılması önerilmez. Çınar bitkisinin tek başına kullanılması kireçlenme belirtileriyle mücadelede yeterli değildir. Diğer yardımcı sistemler hakkında detaylı bilgiyi danışmanlarımızdan alabilirsiniz.